NATIONAAL PARK DE HOGE VELUWE

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Het bestaat uit 5.400 hectare bos, heide, vennen en stuifzand. Er is een grote diversiteit aan planten- en diersoorten en het Park herbergt uiterst zeldzame Rode Lijst-soorten.

Samen met het Jachthuis Sint Hubertus, het Bezoekerscentrum/Museonder, Kröller-Müller Museum en de beeldentuin vormt het Park een unieke en (inter)nationaal befaamde combinatie van natuur, kunst en architectuur.

De historie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe is er een van idealisme en visie. Het Park is een cultureel erfgoed dat is gesticht is aan het begin van de twintigste eeuw door het echtpaar Anton en Helene Kröller-Müller.

Anton was een succesvol zakenman. Hij ging graag jagen met zakenrelaties en vrienden en daarom kocht hij vanaf 1909 in meerdere fasen een jachtterrein, De Hoge Veluwe. Helene was een enthousiast kunstverzamelaarster. Samen hadden Anton en Helene een ideaal: natuur en cultuur samenbrengen in het belang van het algemeen.

FUNDAMENTEN

In de periode 1909-1923 zijn de fundamenten voor het huidige Park gelegd. Het Park werd omrasterd en er werden dieren ingevoerd (moeflons, edelherten en wilde zwijnen). Het woonhuis van de familie, het Jachthuis Sint Hubertus, werd gebouwd en beeldende kunstwerken werden aangekocht. Tevens is men in deze periode begonnen met de bouw van een museum voor de kunstcollectie.

CRISIS

Echter, vanaf circa 1923 heerste er een ernstige economische crisis. Het echtpaar moest stoppen met de bouw van het museum. De situatie verslechterde verder en de familie kon het bezit niet zelf meer in stand houden. In 1935 kwam er een oplossing voor de problemen. Het Park werd ondergebracht in een stichting: Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het Rijk verstrekte aan de stichting een rentedragende, hypothecaire geldlening. De kunstverzameling werd geschonken aan de Staat der Nederlanden en het Rijk bouwde het museum.

SAMENWERKING

Het Kröller-Müller Museum en Park zijn ook vandaag de dag nog twee verschillende organisaties. Hoewel de verantwoordelijkheden gescheiden zijn is er wel veel samenwerking. Dat kan ook niet anders omdat het uitgangspunt, de visie van de stichters, dezelfde blijft: het samenbrengen van natuur en cultuur in het belang van het algemeen.